Trung tâm phát triển chuyên môn Raffles

Tại Raffles, thành công của học sinh là thành công của chúng tôi. Tại Trung tâm Phát triển Chuyên nghiệp của Raffles (CPD), chúng tôi đồng hóa các sinh viên của chúng tôi với ngành:

  • Dự án
  • Công nghiệp
  • Nghiên cứu ngành
  • Sự nghiệp và phát triển nghề nghiệp

Raffles chuẩn bị cho sinh viên những kỹ năng phát triển chuyên nghiệp và cung cấp các nguồn lực hỗ trợ cho sự nghiệp của họ. Bằng cách giả mạo một liên minh chiến lược rộng lớn với ngành, nhóm của chúng tôi tại CPD cung cấp một giao diện liền mạch giữa các ngành và sinh viên của chúng tôi, mở ra một thế giới cơ hội nghề nghiệp cho họ.

Ngoài ra, Raffles có lợi ích từ việc đầu vào ngành công nghiệp mạnh mẽ để đưa vào thực hành ngành và bí quyết mới nhất trong chương trình giảng dạy và phương pháp sư phạm của mình. Là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ này, sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi sẵn sàng cho ngành công nghiệp và có thể đóng góp ngay lập tức cho người chủ của họ.

Với kiến ​​thức phức tạp của ngành, Raffles có thể phát huy tối đa việc đào tạo của mình để đảm bảo một dòng chảy liên tục của các chuyên gia có thẩm quyền vào ngành. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có thể tìm được việc làm theo lựa chọn của họ. Bằng cách này, chúng tôi hoàn thành mục tiêu nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi và phục vụ cho nhu cầu của ngành công nghiệp.