Văn bằng chuyên nghiệp trong thiết kế cảnh quan

Tổng quan về nhiên

Chương trình sẽ giới thiệu những ý tưởng và thực hành mới và khuyến khích học sinh suy nghĩ về mục đích thiết kế cảnh quan trong xã hội đương đại. Đây là một chương trình thực hành dựa trên đó sẽ phát triển kiến ​​thức kỹ thuật của học sinh, kỹ năng sáng tạo và khả năng phân tích sẽ nâng cao năng lực chuyên môn của họ trong một môi trường làm việc thường xuyên thay đổi. Toàn bộ các hoạt động thiết kế được áp dụng một cách khéo léo trong các thực hành chuyên nghiệp và rút ra sức mạnh từ cách thức các khối chức năng của quy hoạch không gian cảnh quan được tích hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét các cách tiếp cận khác nhau để đạt được các giải pháp tối ưu.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay bên dưới để tìm hiểu thêm về Văn bằng chuyên nghiệp trong Thiết kế cảnh quan.


Chứng nhận:
Văn bằng chuyên nghiệp

Duration:
1 năm

Trao bằng:
Raffles College of Higher Education

Lượng:
Tháng 1 & tháng 7

Có sẵn trong:
Raffles College of Higher Education