Khóa học quản lý thiết kế

Tổng quan về nhiên

Quản lý quảng cáo và quy trình sáng tạo phối hợp với các nhóm chức năng khác đòi hỏi phải có kỹ năng rộng, bao gồm bí quyết kỹ thuật và đặc điểm lãnh đạo.Thiết lập lãnh đạo và quản lý sẽ được giảng dạy cùng với việc tiếp cận nhiều hoạt động sáng tạo của Khoa. Các học viên sáng tạo đang ngày càng được coi là đa ngành trong ngành thiết kế. Khóa học tập trung vào những thách thức và văn hóa sáng tạo, cũng như hiểu biết sâu hơn về các quy trình thiết kế, đánh giá và kỳ vọng. Khóa học này sẽ bao gồm sự kết hợp giữa các quy trình thiết kế, quản lý và lãnh đạo sáng tạo để trang bị cho bạn các kỹ năng và chuyên môn để dẫn dắt thiết kế sáng tạo có giá trị thương mại hiệu quả trong các lĩnh vực công nghiệp, bán lẻ hoặc dịch vụ. Nó được cấu trúc xung quanh ba chủ đề về giao tiếp, cộng tác và sáng tạo.

Bậc Thầy Của Nghệ Thuật Trong Quản Lý Thiết Kế
Được trao tặng bởi Đại học Coventry

Intake
Tháng 1, tháng 7

Thời gian
Năm 1 (Toàn thời gian)

Trung tâm

Thiết kế đổi mới và hợp tác
Chuyên môn quản lý thiết kế
Dự án lớn cuối cùng


Quản lý dự án
Quản lý sản xuất
Quản lý kinh doanh
Quản lý Chuyên viên phân tích

Khách sạn Quản lý
Giám đốc Điều hành khu vực
Giám đốc thương hiệu khu vực
Trưởng bộ phận bán hàng