Khóa học thiết kế trò chơi video

với

Tổng quan về nhiên

Của chúng ta Khóa học thiết kế trò chơi tại Raffles sẽ cho phép sinh viên khám phá các nguyên tắc cơ bản của việc tạo ra các hình thức giải trí kỹ thuật số và truyền thống - từ các game nhập vai đến các trò chơi trên bàn. Mô-đun của chúng tôi sẽ trang bị cho sinh viên để xây dựng danh mục đầu tư hoạt hình đáng kể với các kỹ năng mà người sử dụng lao động tìm kiếm cũng bao gồm thiết kế web.

Liên hệ với chúng tôi hôm nay bên dưới để tìm hiểu thêm về Khóa học thiết kế trò chơi.

9 tháng Diploma & 15 tháng Advanced Diploma
Có mặt tại cơ sở Raffles tại: Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Ả Rập Xê Út, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Mông Cổ

Lượng:
Tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10
Cử nhân nghệ thuật với danh dự trong trò chơi nghệ thuật (Top Up)
Được trao tặng bởi Đại học Coventry, Vương quốc Anh

Có sẵn tại
Có mặt tại cơ sở Raffles tại Singapore

Intake
Tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10

Thời gian
1 năm (Toàn thời gian)

DIPLOMA và ADVANCED DIPLOMA

Diploma
Trong thiết kế trò chơi điện tử
Kỹ thuật 3D
Kỹ năng nghiên cứu và giao tiếp học thuật
Nguyên tắc hoạt hình 1
Màu sắc cho nhà thiết kế
Lịch sử thiết kế & Văn hóa
Nguyên tắc thiết kế
Minh họa kỹ thuật số và ứng dụng
Xử lý ảnh kỹ thuật số
Bản vẽ cho nhà thiết kế
Thiết kế truyền thông tương tác

Bằng đại học
Trong thiết kế trò chơi điện tử
Thiết kế trò chơi 2D
3D Character Animation
3D Mô hình nhân vật
Lập trình nâng cao cho nhà thiết kế trò chơi
Nguyên tắc hoạt hình 2
Cơ học cơ thể (Rigging)
Dự án thiết kế (Thiết kế trò chơi điện tử)
Design Studio 1 - Thiết kế trò chơi điện tử
Design Studio 2 - Thiết kế trò chơi điện tử
Thiết kế cấp trò chơi
Công nghiệp
Sơn mờ
Lập trình hướng đối tượng cho các nhà thiết kế (OOP)
Danh mục đầu tư & Trình bày
Kịch bản & Kịch bản
Kỹ thuật video và âm thanh

BACHELOR DEGREE (TOP UP)

Bachelor of Arts (Honours)
Đại học Coventry, Vương quốc Anh

Mở rộng ngữ cảnh nghệ thuật trò chơi
Dự án bên ngoài
Dự án quan trọng
Tự chọn

Môn tự chọn *

Modules
Tiếng Anh nâng cao: Viết luận văn học thuật
Xúc tiến thiết kế
Tăng cường kỹ năng học tập phản chiếu trên các ranh giới văn hóa
Kinh nghiệm toàn cầu về nghệ thuật và thiết kế
Cách thiết lập một doanh nghiệp tự do

* Chọn bất kỳ 1 nào của các mô-đun tự chọn

BẰNG THẠC SĨ

Master Of Arts In
Quản lý thiết kế
Được trao tặng bởi Đại học Coventry

  • Thiết kế đổi mới và hợp tác
  • Thiết kế nội thất
  • Dự án lớn cuối cùng


Nhà thiết kế trò chơi / Nghệ sĩ
Nhà phát triển trò chơi di động
Nhà phát triển trò chơi tương tác trực tuyến
Nhà thiết kế hoạt hình / Nghệ sĩ
Nhà thiết kế trò chơi đa phương tiện
Nghệ sĩ hiệu ứng đặc biệt
Nhân vật hoạt hình / Rigger
Nghệ sĩ kết cấu
Visual Development Artist