Khóa học thiết kế đồ họa

Tổng quan về nhiên

Thiết kế đồ họa của chúng tôi (Vkhóa học truyền thông chính thức)là tạo ra những hình ảnh và tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp cung cấp thông điệp mạnh mẽ. Tại Raffles, khóa học của chúng tôi sẽ trang bị cho sinh viên khi họ phát triển kỹ năng của mình trong việc tạo bố cục tạp chí, bìa sách, quảng cáo quảng cáo và các hình thức nghệ thuật thương mại khác có thể được tạo bằng thiết kế đồ họa. Mô-đun khóa học thiết kế đồ họa của chúng tôi bao gồm các hoạt động hướng dẫn sinh viên khi họ thiết kế danh mục đầu tư thiết kế đồ họa thương mại có thể tìm kiếm được các cơ quan sáng tạo hàng đầu tìm kiếm. Tại Raffles, chúng tôi đảm bảo sinh viên có các công cụ và tiếp xúc phù hợp để phát triển thành các chuyên gia.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi Khóa học thiết kế đồ họa hôm nay.


9 tháng Diploma & 15 tháng Advanced Diploma
Có sẵn tại Raffles Campuses trong:
Singapore, Sri Lanka, Ấn Độ

2 năm Advanced Diploma
Có sẵn tại các trường Raffles tại:
Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Ả Rập Saudi, Malaysia, Campuchia và Mông Cổ.

Intake
Tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10
Cử nhân nghệ thuật với danh dự tại
Thiết kế đồ họa (Top Up)

Intake
Tháng 1, tháng 4. Tháng 7, tháng 10

Thời gian
1 năm (Toàn thời gian)

Có sẵn tại
Khuôn viên Raffles tại Singapore

Masters Of Arts in
Thiết kế đồ họa

Intake
Tháng 1, tháng 7

Thời gian
1 năm (Toàn thời gian)

Cử nhân Văn học (Honours) trong Thiết kế đồ họa
Trao bằng Đại học Northumbria, Vương quốc Anh

Có sẵn tại
Có mặt tại cơ sở Raffles ở Thái Lan

Intake
Tháng 1, tháng 7

Thời gian
1 năm (Toàn thời gian)

Cử nhân Văn học (Honours) trong Thiết kế đồ họa
Được trao tặng bởi Đại học Derby, Vương quốc Anh

Có sẵn tại
Học viện Raffles tại
Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và
Raffles International College ở Hồng Kông

Intake
Tháng 4, tháng 10

Thời gian
Tháng 9 (Toàn thời gian)

Thạc sĩ trong thiết kế trực quan
Được trao giải thưởng bởi Raffles Istituto Moda e Design Milano, Ý

Có sẵn tại
Có mặt tại trường Raffles ở Ý

Intake
Tháng Hai

Thời gian
Tháng 10 (Toàn thời gian)

DIPLOMA và ADVANCED DIPLOMA

Bằng cấp 9 tháng
Kỹ năng nghiên cứu và giao tiếp học thuật
Màu sắc cho nhà thiết kế
Sáng tạo & Giải quyết vấn đề
Lịch sử thiết kế và văn hóa
Nguyên tắc thiết kế
Minh họa kỹ thuật số và ứng dụng
Xử lý ảnh kỹ thuật số
Nhiếp ảnh kỹ thuật số
Bản vẽ cho nhà thiết kế
Nguyên tắc cơ bản về bố cục trang
Nguyên tắc cơ bản của Typography
Sản xuất in đồ họa

 

Bằng cấp 15 tháng
Bố cục và sản xuất nâng cao
Kiểu chữ nâng cao
Nguyên tắc thiết kế nâng cao
Design Studio 1 - Dự án thiết kế
Design Studio 2 - Dự án thiết kế
Thiết kế hệ thống nhận diện
Nghiên cứu độc lập
Công nghiệp
Thiết kế truyền thông tương tác
Thiết kế bao bì
Danh mục đầu tư 1 và 2
Thiết kế ấn phẩm
Nguyên tắc thiết kế web

 

BẰNG CỬ NHÂN

Bachelor of Arts (Honours)
Đại học Coventry, Vương quốc Anh

Bối cảnh thiết kế 3
Thiết kế thực hành 3
PDP 3: Tương lai sáng tạo
Typography 3
Truyền thông hình ảnh 3
Tự chọn

Môn tự chọn(chọn một)
Tiếng Anh nâng cao: Viết luận văn học thuật
Xúc tiến thiết kế
Tăng cường kỹ năng học tập phản chiếu trên các ranh giới văn hóa
Kinh nghiệm toàn cầu về nghệ thuật và thiết kế
Cách thiết lập một doanh nghiệp tự do

 

BẰNG THẠC SĨ

Thạc sĩ nghệ thuật
Đại học Coventry, Vương quốc Anh

 • Các dòng truyền thông
 • Các vấn đề đương đại
 • Tương lai hoàn hảo
 • Dự án lớn MA

 

 

Bachelor of Arts (Honours)
Đại học Northumbria, Vương quốc Anh

Xây dựng thương hiệu hợp tác trong thiết kế đồ họa
Báo cáo thiết kế
Trải nghiệm &
Xây dựng thương hiệu hợp tác trong thiết kế đồ họa
Dự án cuối cùng trong thiết kế đồ họa

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ trong thiết kế trực quan
Raffles Istituto Moda e Thiết kế Milano, Ý

 • Nghiên cứu
 • Hướng nghệ thuật.
 • Xây dựng thương hiệu.
 • Xuất bản
 • Typography và các biểu tượng.
 • Hiển thị dữ liệu.
 • Wayfinding và biển báo.
 • Thiết kế giao diện người dùng và kỹ thuật số.
 • Khái niệm thế hệ
 • Thiết kế đồ họa / truyền thông tích hợp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bachelor of Arts (Honours)
Đại học Derby, Vương quốc Anh

Văn hóa thị giác: Tiểu luận mở rộng
Nghiên cứu được thương lượng trong thiết kế đồ họa
Chuyên gia thực hành trong thiết kế đồ họa
Các điểm đến


Giám đốc sáng tạo
Giám đốc nghệ thuật quảng cáo
Nhà thiết kế biên tập
Illustrator
Thiết kế nhận diện thương hiệu
Bao bì thiết kế
Trình quản lý sản xuất in
Đồ họa