Khóa học thiết kế đồ họa

Tổng quan về nhiên

Thiết kế đồ họa của chúng tôi (Vkhóa học truyền thông chính thức)là tạo ra những hình ảnh và tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp mang đến những thông điệp mạnh mẽ. Tại Raffles, khóa học của chúng tôi sẽ trang bị cho sinh viên khi họ phát triển kỹ năng của họ trong việc tạo bố cục tạp chí, bìa sách, quảng cáo quảng cáo và các hình thức nghệ thuật thương mại khác có thể được tạo bằng thiết kế đồ họa. Mô-đun khóa học thiết kế đồ họa của chúng tôi bao gồm các hoạt động hướng dẫn sinh viên khi họ thiết kế danh mục đầu tư thiết kế đồ họa thương mại có thể tìm kiếm được các cơ quan sáng tạo hàng đầu tìm kiếm. Tại Raffles, chúng tôi đảm bảo sinh viên có các công cụ và tiếp xúc phù hợp để phát triển thành các chuyên gia.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi Khóa học thiết kế đồ họa hôm nay.

9 tháng Diploma & 15 tháng Advanced Diploma
Có sẵn tại Raffles Campuses tại: Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Ả Rập Xê Út, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Mông Cổ

28 tháng Diploma & 27 tháng Advanced Diploma
Có mặt tại các cơ sở của Raffles tại: Malaysia

Intake
Tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10
Cử nhân nghệ thuật với danh dự tại
Thiết kế đồ họa (Top Up)

Intake
Tháng 1, tháng 4. Tháng 7, tháng 10

Thời gian
1 năm (Toàn thời gian)

Có sẵn tại
Khuôn viên Raffles tại Singapore

Masters Of Arts in
Thiết kế đồ họa

Intake
Tháng 1, tháng 7

Thời gian
1 năm (Toàn thời gian)

Cử nhân Văn học (Honours) trong Thiết kế đồ họa
Trao bằng Đại học Northumbria, Vương quốc Anh

Có sẵn tại
Có mặt tại cơ sở Raffles ở Thái Lan

Intake
Tháng 1, tháng 7

Thời gian
1 năm (Toàn thời gian)

Cử nhân Văn học (Honours) trong Thiết kế đồ họa
Được trao tặng bởi Đại học Derby, Vương quốc Anh

Có sẵn tại
Học viện Raffles tại
Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và
Raffles International College ở Hồng Kông

Intake
Tháng 4, tháng 10

Thời gian
Tháng 9 (Toàn thời gian)

Thạc sĩ trong thiết kế trực quan
Được trao giải thưởng bởi Raffles Istituto Moda e Design Milano, Ý

Có sẵn tại
Có mặt tại trường Raffles ở Ý

Intake
Tháng Hai

Thời gian
Tháng 10 (Toàn thời gian)

Giám đốc sáng tạo
Giám đốc nghệ thuật quảng cáo
Nhà thiết kế biên tập
Illustrator
Thiết kế nhận diện thương hiệu
Bao bì thiết kế
Trình quản lý sản xuất in
Đồ họa