Kế toán

Tổng quan về nhiên

Chương trình Cử nhân Kế toán RUI là một bằng cấp bốn năm toàn thời gian dựa trên tất cả các yêu cầu chuyên môn và pháp lý của nghề này. Học sinh sẽ học tất cả các kỹ năng cần thiết để phát triển thành kế toán có thẩm quyền như hoạt động kinh doanh, thuế, kiểm toán và môi trường kinh doanh. Trước khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có thể tham gia chương trình đính kèm chuyên nghiệp.

Chương trình cấp bằng này cũng cung cấp các mô-đun tự chọn sẽ mở ra sự hiểu biết của học sinh về nhiều môn học khác nhau như truyền thông đa văn hóa, các tổ chức tài chính châu Á, và doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Hiệp hội Kế toán Công chứng (ACCA) cung cấp chứng nhận chuyên nghiệp cho các ứng viên đủ điều kiện đã đáp ứng các yêu cầu do cơ quan đặt ra. Điều này bao gồm ngồi cho kỳ thi cũng như có kinh nghiệm làm việc có liên quan. Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Cử nhân Kế toán RUI sẽ đủ điều kiện để nhận được miễn giảm giấy cơ bản 9 từ ACCA. Điều này có nghĩa là họ sẽ có ít giấy 9 để ngồi nếu họ chọn theo đuổi trình độ ACCA. Thành viên ACCA có thể được công nhận bởi các nhà tuyển dụng trên toàn thế giới và có thể mở ra các cơ hội tiến bộ nghề nghiệp mới
Giới thiệu về RafflesTrao bằng:
Đại học Raffles Iskandar, Malaysia (RUI)

Duration:
4 năm

Lượng:
Tháng 1, tháng 5 và tháng 9
(Có sẵn trong RUI)

Advanced Diploma Course Module

Hệ thống thông tin kế toán 1
Hệ thống thông tin kế toán 2
Lý thuyết và thực hành kế toán
Kiểm toán và Đảm bảo 1 (Kiểm tra 1)
Kiểm toán và Đảm bảo 2 (Kiểm tra 2)
Giao tiếp kinh doanh
Công nghệ thông tin Kinh doanh
Toán học kinh doanh
Thống kê kinh doanh
Luật Thương mại
Luật Công ty
Đạo đức và tổ chức
Kế toán tài chính


Kế toán và báo cáo tài chính 1
Kế toán và báo cáo tài chính 2
Kế toán và báo cáo tài chính 3
Kế toán và báo cáo tài chính 4
Công cụ tài chính, tổ chức và thị trường
Quản Lý Tài Chính
Nguyên tắc cơ bản về quản lý
Quản trị nhân sự
Nghiên cứu điển hình tích hợp
Kinh doanh quốc tế và toàn cầu hóa
Kinh tế vĩ mô


Kế toán quản trị 1
Kế toán quản trị 2
Kế toán quản trị 3
thị trường
Kinh tế vi mô
Hành vi tổ chức
Tệp đính kèm chuyên nghiệp
Kế toán khu vực công
Phương pháp định lượng
Quản Lý Chiến Lược
Thuế 1
Thuế 2
Thuế 3

Viên kế toán
Financial Controller
Trình quản lý xuất / nhập
Quản Lý Tài Chính
Kế toán thuế
Đầu tư và quản lý danh mục đầu tư
Kế toán công