Học phí của chúng tôi sẽ không bao gồm chi phí sinh hoạt và chi phí chỗ ở của bạn. Chi phí sinh hoạt mỗi năm sẽ vào khoảng RMB ¥ 25,000.